TAGASISIDE: Kuidas hindad Eesti rohepööret?

TAGASISIDE: Kuidas hindad Eesti rohepööret?

Maailmapank on koostamas ülevaadet, millised on erasektori silmis suurimad raskused riiklikul tasemel ringmajandusele üleminekul. Vastates küsimustikule (ca 5min) saad ka anda oma olulise panuse. Samuti aitavad need küsimused saada vastajal endal selgust, mis on täna tähtis.  Anna oma sisend SIIN
 Jätkame avaliku ja erasektori koostöö tugevdamist

Jätkame avaliku ja erasektori koostöö tugevdamist

2018-2019 toimus VEF võrgustiku liikmete initsiatiivil riigiettevõtete ja poliitikute suunal aktiivne selgitustöö vastutustundliku ettevõtluse olulisusest ja vajalikkusest Eestis, mille tulemusena jõuti  2019. a kevadel riigi osalusega ühingute kokkuleppele vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimiseks Vaata kokkulepet siin: https://www.mkm.ee/sites/default/files/vef_kokkulepe.pdf. VEFi uus juhatus kohtus…