Siirdeuurija: energiapööret ei saa teha talupojamõistuse abil

Siirdeuurija: energiapööret ei saa teha talupojamõistuse abil

Kliimasõbraliku ühiskonna jaoks ei piisa olemasoleva süsteemi kerge rohelise kastmega ülevalamisest, rõhutab siirdeuurija Laur Kanger. Tihtilugu räägitakse üksikutest tehnoloogiatest kui hõbekuulist kliimakriisi lahendamiseks – olgu selleks süsiniku püüdmine ja ladestamine, tuumaenergia, elektriautod või midagi muud. Innovatsioon ei tohiks keskenduda ühele…
 Aitame kaardistada Eesti ringmajanduse võtmeprobleeme

Aitame kaardistada Eesti ringmajanduse võtmeprobleeme

Seoses VEFi ambitsiooniga olla jätkusuutlikkuse teemade teadmuskeskus, osaleme  Keskkonnaministeeriumi tellimusel koos arvukate ekspertidega Eesti ringmajanduse ja jäätmevaldkonna hetkeolukorra, tulevikupotentsiaali ja vajalike meetmete uuringu teostamisel.    VEFi koostöövõrgustik on oluliselt laienenud erinevate valdkondlike ekspertide võrra, kelle teadmiste abil luuakse Eesti ringmajanduse…