Võimalus anda tagasisidet ühekordse plasti direktiiviga kaasnevate seaduste muutmise eelnõule

Võimalus anda tagasisidet ühekordse plasti direktiiviga kaasnevate seaduste muutmise eelnõule

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum kutsub andma tagasisidet ühekordse plasti direktiiviga kaasnevate seaduste muutmise eelnõule. 21.06 toimus eelnõu tutvustav kohtumine kõigile huvilistele. Infoseminari ettekande leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehel ühekordse plasti direktiivi alalehelt (ajakava alt): https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/uhekordse-plasti-direktiiv. Ühekordselt kasutatavad plasttooted, mida direktiiv puudutab: toidupakendid joogitopsid…
 Indeksi märgise saajad 2021

Indeksi märgise saajad 2021

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum koostöös partneritega tunnustas 13. korda ettevõtteid, avalikke organisatsioone ja mittetulundusühinguid, kes teadvustavad ja mõõdavad oma tegevuse mõju ühiskonnale. Esmakordselt raamistasid indeksit ka kestliku arengu eesmärgid. Vaata märgise saajaid siit. «Hea ülevaate saime indeksi tulemustest finants- ning energiasektorist, kuna…