Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum arendab alates 2005. aastast Eestis vastutustundliku ettevõtluse temaatikat ja koondab Eestis vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid, omades täna tugevat liikmevõrgustikku ja tehes aktiivset koostööd ettevõtjate jaoks oluliste organisatsioonidega. Foorumi eesmärk on edendada mõtteviisi, et vastutustundlik äritegevus on ettevõttele kasulik, praktikas lihtne ja mainekas. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida vastutustundlikult, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.  

Juhatus

Katrin Bats
juhatuse liige
katrin.bats@rimibaltic.com

Annika ArrasAnnika Arras
juhatuse liige
annika.arras@miltton.com

Rene TammistRene Tammist
juhatuse liige
rene.tammist@utilitas.ee

Kaur SarvKaur Sarv
juhatuse liige
kaur.sarv@scania.ee

Liina Kanter
juhatuse liige
liina.kanter@lhv.ee

Riin SaviRiin Savi
juhatuse liige
riin.savi@baltcap.com

OMA ALA PROFID

INDEKSI TÖÖGRUPP

Jolanda Lipu
VEF indeksi hindaja, protsessijuht
Keskkonnaekspert ja Milttoni jätkusuutlikkuse vanemkonsultant. Fookusteemad: EL seadusloome, kliimamuutustega kohanemine, veemejandus ja linnaruum. Käesolevaga keskendunud CSRD alaseks raporteerimiseks vajalikele taustaanalüüsidele. Indeksi protsessijuht ja metoodika uuendaja 2023-2024.

Maarja Tiho
VEF indeksi protsessi koordinaator
Milttoni ESG konsultant ja turundusjuht.

Merili Vares
VEF indeksi hindaja
PwC Eesti ESG valdkonna juht, Start-up Ringy nõustaja, SA Rohetiiger nõukogu liige, EBSi lektor ESG juhi arenguprogrammis, indeksi metoodika väljatöötaja ja pikaaegne hindaja.

Kristiina Kerge
VEF indeksi hindaja
Sustaxo tegevjuht ja Acento kaaslooja, Teeme Ära SA tehnoloogia ja innovatsioon arendusjuht ning Maaülikooli ringmajanduse doktorant.

Jaan Aps
VEF indeksi hindaja
Sotsiaalse mõju ekspert, koolitaja-mentor Tehnopoli kiirendites ja NULA inkubaatoris, pikaajaline kogemus mõju hindamise metoodikate lihtsustamisel, Stories For Impacti tegevjuht.

Laire Suurväli
VEF indeksi hindaja
Rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte vastutustundliku ettevõtluse ekspert. Fookusteemad: keskkonnajuhtimine ning -aruandlus, energiaefektiivsussüsteemid, ESG, EU ETS, ISO juhtimissüsteemid (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001).

Kadi Kenk
VEF indeksi hindaja
Teeme Ära SA muutuste juhtimise ekspert, Maaülikool doktorant ja Eesti Kunstiakademia külalislektor; CIRCO Hub, koolitaja ja ringmajanduse ekspert. Hetkel tegev Tallinna linnapea nõunikuna.

Renee Pesor
VEF indeksi hindaja
Estonian Business Schooli vanemteadur, majandusteaduse ja kvantitatiivsete uurimismeetodite lektor, kaitstud doktoritöö teema: “Tingimuslik seos ettevõtete vastutustundlikkuse ja finantstulemuslikkuse vahel: Informatsiooni nõudluse ja signaliseerimiskeskkonna roll”.

Tiina-Katrina Kaber
VEF indeksi hindaja
EnterTraining tegevjuht ning koostöö ja inimoskuste koolitaja, Eesti Personalijuhtimise Ühingu juhatuse liige, endine VEFi projekti koordinaator.

Kaie Kriiska
VEF indeksi hindaja
Sustinere ESG ja keskkonnaekspert. Fookusteemad: ELi kestlikkusregulatsioonid ja CSRD aruandlus, kliima- ja keskkonnamõjude hindamine, jätkusuutliku ettevõtluse mentor. Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu liige, ÜRO (UNFCCC) kasvuhoonegaaside inventuuri audiitor.  Keskkonnateaduste PhD (Tartu Ülikool).

Ivo Krustok
VEF indeksi hindaja
SEI Tallinna energia- ja kliimapoliitika vanemekspert ja energia tiimi juht, endine rohepoliitika nõunik Riigikantseleis, Keskkonnaministeeriumi kliimanõunik ning Eesti keskkonnaatašee Brüsselis. Oma teekonnal on kokku puutunud erinevate teemadega alates keskkonnamikrobioloogiast, metagenoomikast kuni EL-i keskkonnapoliitikani.
Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia magister, Rootsi Mälardaleni Ülikooli PhD – energia- ja keskkonnainseneeria. Peab blogi “Rohepöörde kroonika”.

Laura Viilup
VEF indeksi hindaja
Sustinere ESG ekspert, kelle fookuses on sotsiaalsed ja tarneahela mõjud, kestliku ettevõtluse mentor. Laural on pikaajaline kogemus avalikust sektorist – Sotsiaalministeeriumis juhtis ta peresõbraliku tööandja programmi väljatöötamist ja rakendamist ning tegeles muude töö- ja pereelu ühitamise poliitikatega. Riigikantseleis olid fookuses ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja riigi pikaajalise strateegia, valdkondlike poliitikate ja EL välisvahendite tegevuste mõjude kvaliteedi hindamised seoses kestlikkusega.

Heleene Tambet
VEF indeksi hindaja
Kvantitatiivsed sotsiaaluuringud toidusüsteemide valdkonnas, põllumajanduse sotsiaal- ja keskkonnamõjude hindamine, Rahvusvahelise Toidupoliitika Uurimisinstituudi (IFPRI) vanemanalüütik ja Center for Sustaining Agriculture and Natural Resources (CSANR) teadur.

Heli-Katri Marttila
VEF indeksi hindaja
Stories For Impacti analüütik fookusega ESG teemadel (eriti sotsiaalse ploki võtmes).

Kadi Ilves
VEF indeksi hindaja
PwC Eesti ESG vanemkonsultant, EBSi lektor ESG juhi arenguprogrammis.

Sirli Peepson
VEF indeksi hindaja
Skia Consulti partner ja vastutustundliku ettevõtluse konsultant. PIkaaegne hindaja, ESG strateeg, ringmajanduse, sotsiaalse mõju ja vastutustundliku turunduse ekspert.

Diana Paakspuu
VEF indeksi hindaja
Miltton ESG strateeg-konsultant, Tehnopoli ESG nõustaja, endine Uuskasutuskeskuse tegevjuht ja praegune nõustaja, EBS lektor personalijuhtide arenguprogrammis.

Mari Kooskora
VEF indeksi hindaja
EBSi ärieetikakeskuse juhataja ja kaasprofessor, koolitaja, mentor, ESG juhi arenguprogrammi lektor, jätkusuutliku arengu ja ärieetika ekspert, indeksi pikaaegne hindaja, endine VEFi juhatuse liige (kuni 2023).

Maarja Sau
VEF indeksi hindaja
Tripodi organisatsioonide arendamise vanemkonsultant, Teeme Ära SA jätkusuutlikkuse konsultant. Hetkel tegev projektis, mille raames luuakse kestlikkuse aruandluse digitaalset tööriista.

Tuuli Pärenson
VEF indeksi hindaja
Gofore Estonia tegevjuht ja ITLi juhatuse liige, agiilse ja lean juhtimise ekspert,doktorikraad sotsiaalse ettevõtluse ja mõju hindamise valdkonnas

Mari Salmu
VEF indeksi hindaja
Ringmajandus ekspert, Milttoni jätkusuutlikkuse vanemkonsultant. Pikaajaline ringmajandusvaldkonna kogemus jäätmekäitlussektoris, avalikus teenistuses, nõustamisvaldkonnas ja idusektoris. Hetkel tegev CSRD alaseks raporteerimiseks vajalike metoodikate loomise ja analüüside läbiviimisega.

Elina Rääsk
VEF indeksi hindaja
Nokia jätkusuutlike tarnete ja hangete juht, VEFi asutaja.

Koostööpartnerid