Ikoon: VEF

VEF

Foorumi oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine.

Ikoon: liikmed

LIIKMED

Täna on võrgustikus üle 80 ettevõtte, kelle seas on nii äriettevõtted kui sotsiaalsed ettevõtted. Lisaks ettevõtetele kuulub liikmete hulka 18 eraisikut, kellest 17 on auliikmed ja üks on toetajaliige.

Ikoon: panus

PANUS

 Liikmelisusega panustab ettevõte Foorumisse kui algatusse. Panus ei ole otseselt seotud ettevõtte arengunäitajatega.

Liikmed

VEF liige Smartecon
AstraZeneca
VinSomnia
ASTU LIIKMEKS

Koostööpartnerid