VEF

Foorumi oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine.

Liikmed

Täna on võrgustikus 81 liiget, seal hulgas äriettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted ning 3 eraisikut. Toetajaliikmetena ka ettevõtete võrgustikud.

Panus

 Liikmelisusega panustab ettevõte Foorumisse kui algatusse. Panus ei ole otseselt seotud ettevõtte arengunäitajatega.