27 % eestlastest on valmis maksma kõrgemat hinda nende ettevõtete toodete ja teenuste eest, kes läbi erinevate tegevuste ühiskonna arengusse panustavad (The Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility 2013).  Loe lähemalt –Nielsen-Global-Report-Consumers-Who-Care-August-2013

70 % eestlastest peab siinsete ettevõtete mõju ühiskonnale positiivseks (“How Companies Influence Our Society: Citizens’ View” 2013). Uuringu kokkuvõte – Ettevotete-uhiskondliku-moju-ja-vastutustundliku-tegutsemise-uuring_Euroopa-Komisjon

56% Eesti ettevõtjate ning juhtide jaoks on jätkusuutlik ettevõtlus eelkõige osa ettevõtte strateegiast ning igapäevategevusest. Vaid väike osa peab seda esmajoones mainekujunduse vahendiks (6%) või ebaratsionaalseks moesõnaks ettevõtluses (5%)  (KPMG Baltics uuring „Majanduse Pulss 2013“).  Uuringu kokkuvõte – majanduse-pulss-2013-est-veeb

93% uuringus osalenud 766-st ettevõtete juhtidest üle maailma leiab, et ettevõtte jätkusuutlikkuse teema on organisatsiooni edu üks võtmekriteeriumitest (UN Global Compact & Accenture, A New Era of Sustainability: CEO Study, 2010). Uuringu kokkuvõte – UNGC_Accenture_CEO_Study_2010

68% ettevõtete juhtidest, kes panustavad ettevõtte jätkusuutlikkusse, toovad peamise kasuna välja paranenud majandusnäitajad (MIT Sloan Management Review & The Boston Consulting Group, The Business of Sustainability, 2009). Uuringu kokkuvõte

95% 250 globaalsest ettevõttest koostavad regulaarselt jätkusuutlikkuse aruannet (KPMG International Corporate Responsibility Reporting Survey 2011). Uuringu kokkvuvõte –KPMHG International Survey of CSR 2011

2012. aastal koostas oma jätkusuutlikkuse aruande 5 500 ettevõtet. 2000 alguses oli neid 800. http://corporateregister.com/

Koostööpartnerid