Praegu on maailma tugevaimad ja edumeelseimad organisatsioonid nt SAS, Google, Starbucks, BMW Group jt. Need ettevõtted lähtuvad töökeskkonna loomisel arusaamast, et tehtava töö produktiivsust ja efektiivsust mõjutab suuresti see, milline on töökeskkond ja suhtumine töötajatesse ning millised on tööandja hoiakud.

Samuti on välisturgudele minnes tarnijatele oluline, et Sina kui tööandja oleksid vastutustundlik. See tähendab niisugust tegutsemist organisatsiooni kultuuri loomistel, milles töötajal on võimalikult vähe väliseid segavaid tegureid ja ärritajaid, tänu millele saab ta segamatult oma tööülesandeid täita ning luua lisaväärtust ja kasumit ettevõttele. See tähendab sedagi, et arvestada tuleb töötajate vajadustega, mis seonduvad tema perekonnaga. Pinged tööl mõjutavad ka kodust olukorda, pinged kodus omakorda suhteid tööl ja suhtumist töösse.

Töökeskkonnast hoolimine on ettevõtte jaoks parim võimalus oma mainet tõsta: hea mainega ettevõttel on lihtne töötajaid leida, neid hoida, niisamuti ka palgata ja hoida häid juhte. Kõik see tähendab omakorda paremaid töötulemusi.

Töökeskkond ja värbamine on ettevõtte jätkusuutliku toimimise alustalad. Vastutustundlik töökeskkonnapoliitika sisaldab strateegilist ja proaktiivset lähenemist, mis ulatub kaugemale üldstandarditest. Fookusesse on tõusnud töötajate kaasamine, koolitamine, tervise edendamine ja karjäärivõimaluste pakkumine. Töökeskkonnapoliitika ülesanne ei ole mitte ainult kõrvaldada või vähendada  ohtusid ja negatiivseid mõjureid, vaid arendada keskkonda nii, et see muudaks võimalikuks töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu.

Mõned näited, kuidas töökeskkonda paremaks muuta:

  • kaasa töötajaid ja loo arengut toetav töökeskkond;
  • arveste töötingimuste loomisel töötaja vaimse ja füüsilise tervisega;
  • pööra tähelepanu tööohutusele;
  • arvesta töötaja isikuomaduste sobivust töötempo, iseloomu ja -keskkonnaga;
  • värba teadlikult – väldi värbamist vaid palganumbri, soo või rahvusliku kuuluvuse alusel. Lähtu mõttest, et töötaja valib organisatsiooni ning et ta oleks kvalifitseeritud tegema seda tööd pika aja jooksul;
  • paku võimalusel abi töö- ja pereelus tasakaalu loomisel,  näiteks paindliku tööaja võimaldamise ning töö ja pereelu vastastikuse mõjuga arvestamise kaudu;
  • arenda oma ettevõttes vastutustundlikku personalijuhtimist, st juhtimine ja personalijuhtimine on lõimitud;
  • paku erivajadustega töötajatele sobivaid töötingimusi jm.

Loe lähemalt, kuidas luua vastutustundlikku töökeskkonda oma ettevõttes: 

Koostööpartnerid