Töö- ja pereelu tasakaal näitab, mil määral inimesed on võrdselt  seotud ja võrdselt rahulolevad oma tööelu ja pereelu rollidega. Tasakaal koosneb kolmest osast:

  1. ajaline tasakaal – töö- ja pereelu rollide vahel jagatakse aega võrdselt;
  2. seotuse tasakaal – psühholoogiline seotuse tase töö- ja pereelu rollide vahel on võrdne;
  3. rahulolu tasakaal –  rahulolu tase töö- ja pereelu rollide vahel on võrdne.

Mis kasu on  töö-ja pereelu ühitamisest ettevõttele?

Erinevad uuringud on näidanud, et paindlikud töövormid ning peresõbralik töökorraldus võivad ettevõtjatele kasulikuks osutuda – vähendada tööjõu voolavust, tööluuse, parandada ettevõtte mainet, töötajate lojaalsust ja tervist, aga ka vähendada töötajate stressi, mis võib ettevõtte tootlikkust vähendada (vt näiteid uuringutest Karu 2007).

Uuringud on näidanud, et inimestel, kes osalevad ja on rahul nii töö- kui pereelu rollides, on heaolu suurem kui neil, kes osalevad ainult ühes eelnimetatus rollis või kes on rahulolematud ühe või enama rolliga.

Millest võiks juht töö- ja pereelu tasakaalu valdkonnas alustada?

Töö- ja pereelu tasakaalu edendamisel  on oluline teada ja arvestada, mida saavad töötajad teha, et paremini ühitada oma tööelu ja pereelu tegevusi  ning millised võimalused on juhtidel oma töötajate oluliste eluvaldkondade tasakaalustamise püüdluste toetamisel. Kõigile  organisatsioonidele ühtviisi sobivaid sekkumisviise või muudatusi leida ei ole kerge. Iga organisatsiooni tuleks vaadata eraldi, kuid mõned levinumad algatused on näiteks järgmised:

  • paindlik töökorraldus (nt paindlik tööaeg, lühem töönädal, vähendatud töötunnid, kodus töötamise võimaldamine, videokoosolekute võimaldamine, paindlik lähenemine karjäärile)
  • erinevad puhkused (lapsehoolduspuhkus emale/isale, puhkus raskelt haige pereliikme eest hoolitsemiseks)
  • abi lastehoiusüsteemi korraldamisel (nt laste päevahoid töökohas, lapsehoidmistoetused)
  • üldised toetavad teenused (nt töötajate nõustamise programmid, töö- ja pereelu teemalised seminarid, koolitused, töötajate teismelistele lastele mõeldud programmid jm)
  • suhtumise muutmine töö- ja pereelu ühitamisse  – organisatsioonikultuuri tasand (nt tööle ja perele pühendumise olulisuse kajastamine ettevõtte missioonis; tööl veedetud tundide asemel töösooritusele keskendumine, tööprotsessi ümberkorraldamine töötajate pereelu ja isikliku elu vajadusi enam arvestavaks; toetavad juhid ning toetavad kolleegid).

Tutvu teemadega vastutustundlikust personalipoliitikast siin:

Koostööpartnerid