Ärikorruptsioon ja riskide juhtimine
Kui paarkümmend aastat tagasi korruptsiooniuuringud hoo sisse said, siis otsustati üheskoos, et korruptsioon tähendab võimu ärakasutamist isiklikuks otstarbeks, sõltumata sellest, millises sektoris see vastav inimene tegutseb. Laiemas tähenduses on korruptsioon isikule antud usalduse kuritarvitamine.

2014. aastal alustas Justiitsministeerium projekti Reducing corruption: Focusing on Private Sector Corruption (PrivaCor) elluviimist, projekti kaasati kokku 13 partnerorganisatsiooni Eestist, Lätist, Taanist ja Hispaaniast. Projektis osales ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum. (Lisamaterjalid lõpus.)

Enne 2015. aastat puudusid eraldi sätted karistusseadustikus, mis oleks näinud ette karistused erasektori korruptsioonijuhtumites ning kriminaalasju lahendati üldiste pistise ja altkäemaksu paragrahvide kaudu.
2015. aasta algusest jõustusid karistusseadustiku sätted, mis käsitlevad altkäemaksu võtmist ja andmist erasektoris, mõlemad sätted näevad ette kuni viie aastase vangistuse füüsilisele isikule ning rahalise karistuse juriidilisele isikule.

Müüdimurdja – korruptsiooniteemaline mänguline test ärisektorile, kus esitatud väidetele reageerides saab vastaja teada oma hoiakute kohta korruptsiooni osas, samuti saab ta ennast võrrelda teiste vastajatega.

Test on suurepärane viis suunata tähelepanu korruptsiooni ennetamisele, pidades silmas eelkõike neid juhte, kel igapäevaselt pole aega korruptsiooniteemale mõelda, ning pikas perspektiivis kasvatada tähelepanelikku suhtumist korruptsiooni.

TESTI ENNAST!

Üle kolmveerandi (80%) justiitsministeeriumi ärikorruptsiooni uuringule (2016) vastanud ettevõtte juhtidest arvab, et teised ettevõtjad maksaksid vajadusel altkäemaksu. Võrdluseks, Taanis on see näitaja veidi alla 60%. Vaata uuringut.

Esitame sulle kaheksa dilemmat, mis aitavad sul aimu saada, kuidas sina käituksid olukorras, kus valida on enamasti kahe halva vahel. Kuigi üks vastus võib tunduda natuke õigem, siis vasta ikkagi ausalt, nii nagu sina käituksid, mitte oodatult. Mängimiseks kulub Sul umbes 5-7 minutit.

TULE MÄNGIMA!

Uuri lisaks:

Erasektori korruptsiooni olemusest leiab infot MTÜ Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt: http://www.transparency.ee/cm/korruptsioon-ja-erasektor

Justiitsministeeriumi materialid korruptsiooni ennetamiseks:
Ärikorruptsiooni infovoldik EE
Business corruption booklet RUS 

Aruanne “Transparency in corporate reporting”

OECD “Combating Bribery”

Korruptsioon erasektoris

Koostööpartnerid