Kogukonnasõbralik ettevõte austab hea naabrina ümbrust ja sealseid elanikke ning panustab oma jõududega kogukonna arengusse.

Vastutustundlik ettevõte oskab arvestada oma klientidega, tarbijatega, töötajatega ning partneritega. Ta arvestab oma tegevuse mõjuga kogu tegutsemispiirkonnale.

Kogukonnast hoolimine tähendab näiteks:

  • kohalike algatuste toetamine oma toodete, teenuste ja teadmistega – läbimõeldud ja ettevõtte tegevusega seotud;
  • osalemine kohalike probleemide lahendamisel – osalemine aruteludel ja töögruppides, suhtlemine kohaliku omavalitsusega;
  • töötajate vabatahtliku tegevuse soodustamine – töötajate enda initsiatiivi soodustamine, süsteemne lähenemine, läbimõeldud koostöö abivajajatega, omandatud kogemuse kasutamine ettevõttes;
  • panustamine oma valdkonna haridusse – koostöö ülikoolidega õppekavade arendamisel, loengud kohalikus koolis, praktiliste tundide läbiviimine, töövarjuks olemine, lõputööde juhendamine;
  • panustamine riskigruppide tööhõivesse – praktikavõimalused, tööle kandideerimise koolitused, tasuta täiendkoolitused, töövarjupäevad;
  • kogukonna harimine oma tegevusalal – avalikkuse teadlikkuse tõstmine kampaaniate ja kommunikatsiooni abil elanike kasusaamise eesmärgil;
  • ostud kohalikelt pakkujatelt – võimaluse korral ostude sooritamine Eesti tootjatelt ja kohalikul kapitalil põhinevatelt ettevõtetelt, sest see toetab siinse kogukonna arengut.

Koostööpartnerid