Vastutustundlik ettevõtlus turukeskkonnas tähendab viisi, kuidas ettevõte juhib oma äri, ning suhteid tarbijate ja tarnijatega, alates tootearendusest kuni toote/teenuse tarnimise, turunduse, hoolduse ja jäätmekäitluseni.

Vastutustundliku ettevõtluse olulisemaks aspektiks turukeskkonnas on eetiline ja läbipaistev mõtteviis ning käitumine ettevõttesiseselt kui ka koostöös tarnijate ja äripartneritega. See tähendab muuhulgas ausat turundust, läbipaistvust, tarbija huvidega arvestamist ning varimajanduse vältimist.

Vastutustundlik ettevõtlus turukeskkonnas hõlmab endas näiteks:

  • vastutustundlik turundus, sh tarbija jaoks olulise tooteinfo aus ja õiglane edastamine turundussõnumites, toote pakendil ja teenuse kirjelduse juures;
  • tarbijate teadlikkuse tõstmine: üldiselt avalikkuse harimine oma valdkonnas, lisaks ka teave toote/teenuse tervislikkuse ja ohutuse kohta;
  • vastutustundlik käitumine tarnijate ja äripartneritega – nt õiglane ja õigeaegne arvete tasumine;
  • koostöö tarnijatega parandamaks toodete/teenuste keskkonna- ja ühiskonnamõju;
  • eetikapõhimõtete rakendamine ettevõtte kaubamärkide, toodete ja teenuste turunduses, sh reklaam, sponsorlus, klienditeenindus;
  • innovatsioon: toodete ja teenuste arendamise, tarbimise ning ladustamisega seotud sotsiaalse ja keskkonnamõju hindamine, vastutustundlikkuse aspektiga arvestamine tootearenduses.

Koostööpartnerid