Eesti 2035

Vastutustundlik ettevõtlus aitab panustada Eesti 2035 strateegiaste eesmärkide elluviimisesse.

Ettevõtetel on märkimisväärne panus Eesti elukeskkonna arendamisel. 
Koostöös teiste turuosalistega saab oma tegevuste mõjuulatust suurendada.