Eesti 2035

Vastutustundlik ettevõtlus aitab panustada Eesti 2035 strateegiliste eesmärkide elluviimisesse.

Ettevõtetel on märkimisväärne roll Eesti elukeskkonna kujundamisel.
Koostöös teiste turuosalistega on võimalik oma tegevuste mõjuulatust suurendada.

Vastutustundlik ettevõtlus Eesti2035

Koostööpartnerid