Võrdväärsus tähendab, et kõik inimesed on võrdsed sõltumata soost, vanusest, etnilisest või rahvuslikust päritolust, kodakondsusest, keelest, religioonist ja veendumusest, arvamusest, puudest, tervislikust seisundist, seksuaalsest suundumusest või muust isikuga seotud põhjusest.

Võrdne kohtlemine tööelus on reguleeritud võrdse kohtlemise seaduse ja töölepinguseadusega. Nende põhjal tuleb töötajaid kohelda võrdselt töölevõtmisel, töökoha tingimuste, töölepingu tingimuste, personali koolituse ja karjäärivõimaluste osas.

Mis kasu toob mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemaga tegelemine ettevõttele?

Diskrimineerimisvaba töökeskkonna loomine võib aidata ettevõtetel vältida tööjõu kiiret vahetumist ja töölt puudumist, lisaks kulutusi seoses kohtuvaidlustega. Tööjõu hoidmine on muutumas üheks kriitilisemaks probleemiks kõikidele tööandjatele.

Kasulikud viited:

Koostööpartnerid