Kestliku Arengu Eesmärgid saavad Indeksi osaks

Kestliku Arengu Eesmärgid saavad Indeksi osaks

Kestliku Arengu Eesmärgid saavad Indeksi osaks Sügisel käivitus Investorliikmete töögrupp, kelle eesmärgiks on kaasa aidata Taanis väljatöötatud Kestliku Arengu Eesmärkide põhise hindamismetoodika sidumisele Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis.  VEF on aastaid teinud koostööd erinevate Eesti ettevõtetega, et neid toetada arenguteel vastutustundliku ettevõtluse kontekstis. Aeg on küps,…
 MKM ja VEF küsisid ettevõtjatelt, kuidas saaks avalik sektor panustada vastutustundliku ettevõtluse edendamisse Eestis

MKM ja VEF küsisid ettevõtjatelt, kuidas saaks avalik sektor panustada vastutustundliku ettevõtluse edendamisse Eestis

22. jaanuaril 2020. korraldasime Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) initsieerituna ettevõtjatelt ettepanekute kogumise Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021+ raames. Teemaks oli vastutustundliku ettevõtluse edendamine Eestis. Ettevõtjate, MKMi ning Riigikantselei esindajate vahel toimusid arutelud ning tehti mitmeid sisulisi ettepanekuid.  Arutelude kaudu sooviti…