Uudised

Home/Uudised/

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on avatud

2022-12-09T09:56:50+02:0011/02/2022|UUDISED|

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum kutsub osalema Indeksis, mis on ettevõttele heaks arengutööriistaks ESG (Environmental, Social and Governance) teemadega tegelemisel! Indeksi ankeet sisaldab keskseid vastutustundlikku ettevõtlust puudutavaid küsimusi, et ettevõtted saaksid selle [...]

VEF on Lääne-Viru Arenduskeskuste partner ringdisaini arendamisel

2022-12-09T10:04:21+02:0012/10/2021|UUDISED|

2021 aastal viib Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum koostöös Lääne-Viru Arenduskeskusega läbi ringdisaini programmi. Selle eesmärk on Lääne-Virumaa ettevõtete teadlikkuse tõstmine, enesehindamise oskuse arendamine ning turutrendide tutvustamine vastutustundliku ettevõtluse ja ringmajanduse valdkonnas. Programmi [...]

TAGASISIDE: Kuidas hindad Eesti rohepööret?

2022-12-09T10:11:40+02:0016/09/2021|UUDISED|

Maailmapank on koostamas ülevaadet, millised on erasektori silmis suurimad raskused riiklikul tasemel ringmajandusele üleminekul. Vastates küsimustikule (ca 5min) saad ka anda oma olulise panuse. Samuti aitavad need küsimused saada vastajal [...]

Jätkame avaliku ja erasektori koostöö tugevdamist

2022-12-09T10:13:09+02:0015/09/2021|UUDISED|

2018-2019 toimus VEF võrgustiku liikmete initsiatiivil riigiettevõtete ja poliitikute suunal aktiivne selgitustöö vastutustundliku ettevõtluse olulisusest ja vajalikkusest Eestis, mille tulemusena jõuti  2019. a kevadel riigi osalusega ühingute kokkuleppele vastutustundliku ettevõtluse [...]

Äri muutub koos kliimaga

2022-12-09T10:27:00+02:0027/08/2021|UUDISED|

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi roll on tõsta ettevõtete teadlikkust suurtest ühiskondlikest teemadest ja nende mõjudest. Üheks selliseks teemaks on kliima. Kliimamuutused on tegelikkus juba täna. Möödunud aastakümme oli maailma kõige kuumem [...]

Energiasektoril on olulisim roll

2022-12-09T10:24:46+02:0003/08/2021|UUDISED|

Kõikidest valdkondadest on energiasektoril suurim potentsiaal süsinikuheite vähendamiseks. Arengud on nii Eestis kui ka Euroopas olnud lootustandvad. 12 aastat tagasi toodeti näiteks Tallinna kaugküttesüsteemis müüdavast soojusest 100% fossiilsetest kütustest. 2020. [...]

Go to Top