Juba kolmandat aastat annavad Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös välja sotsiaalse ettevõtluse eriauhinda, mis läheb ettevõttele, kes on pühendunud mõne ühis- või keskkondliku probleemi lahendamisele. 2022. aastal pälvis tiitli ning sellega koos käivad 1000 eurot auhinnaraha Lahemaa Ökoturism.

Lahemaa Ökoturism on tegutsenud juba üle 15 aasta ning pakub erinevaid loodusretki, õppepäevi ja õpilastele keskkonnahariduslikke programme. Nende tegevuse keskmes on keskkonnahoid ning hoolikalt jälgitakse oma tegevusi sellest vaatevinklist. Näiteks ei ole turistide arv suurem kui piirkond suudab taluda ning võimalusel liigutakse mööda spetsiaalseid matkaradu või laudteid, et vältida õrnade koosluste tallamist.

“Inimesed nimetavad loodusretke tihti matkaks. Loodusretk erineb matkast selle poolest, et matk on eelkõige sportlik tegevus, mille puhul läbitakse pikki vahemaid, aga loodusretke käigus keskendutakse sellele, mida me looduses näeme. Loodusgiid aitab inimestel märgata loomade tegutsemisjälgi, väikeseid elusolendeid ja muud huvitavat ning seletab nähtu lahti – tõlgib loodusteadusliku info tavainimesele arusaadavasse keelde,” on kirjas Lahemaa Ökoturismi veebilehel.

Peale keskkonna pööratakse palju tähelepanu ka külastatavate alade kogukondadele. Nimelt ei tohi ekskursioon häirida kohalikku elustikku ega ka seal elavaid inimesi. Kasu kohalikele elanikele tuuakse eelkõige läbi kohalike teenuste tarbimise. Giididena kasutatakse kohalikke, süüakse kohalikes ettevõtetes, ostetakse kohapeal toodetud suveniire ja talukaupa.

MTÜ Lahemaa Ökoturism pälvis vastutustundliku ettevõtluse indeksi 2022. aasta lõpuüritusel ka kuldmärgise.

Uudisnupp ilmus algselt Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kodulehel.

Tuleta VEFi kodulehelt meelde ka sotsiaalse ettevõtluse eriauhinnale kandideerimise tingimusi.

Ja vaata kõiki teisi sel aastal vastutustundliku ettevõtluse märgise saanuid siit.

Pildil Lahemaa Ökoturismi eestvedaja Kauri Kivipõld koos Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhi Erkki Kubberiga. Piltnik: Jolanda Lipu