Loome koostöös Eesti ettevõtetega

Koolitused

Pakume koolitusi ja jagame võrgustiku ning koostööpartnerite olulisemaid sündmusi kõikidele huvilistele

kompetents

Lähtume vastutustundliku ettevõtluse kompetentsi arendamisel globaalsetest, Eesti ja VEFi eesmärkidest

Indeks

Indeks on ettevõtetele mõeldud tööriist, mille oleme loonud koostöös Eesti ja rahvusvaheliste koostööpartneritega

Koolitused, töötoad Tulevased Sündmused

KOOSTÖÖ TERVEMA ELUKESKKONNA NIMEL

Kestliku arengu eesmärkide elluviimine eeldab ettevõttelt valmidust ümbritsevast elukeskkonnast pidevalt teadlikumaks saada. See on koostöö looduse ja inimkonna senise loominguga.

IGAÜHE PANUS

Igaüks, väike- ja suurettevõtja saab panustada. Toome erinevad teadmised ja kompetentsid kokku ning jagame neid omavahel.

PIDEV ARENG

Mõistame, et mõned muutused võtavad kauem aega kui teised. Loeb püüdlus otsida võimalusi, et ettevõtluse positiivne mõju ühiskonnale oleks homme suurem kui täna.

Globaalsed Eesmärgid

Eesmärk 1

Eesmärk 1.
Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul

Äärmusliku vaesuse kaotamine (alla 1,25 $ päevas), vaesuses elajate osakaalu vähendamine;
Sotsiaalkaitsesüsteemide arendamine, juurdepääsu tagamine põhiteenustele, loodusvaradele, uutele tehnoloogiatele, toimetulekuvõime suurendamine;
Arenguriikide abistamine, vaesuse kaotamisele suunatud tegevuspoliitikate ja investeeringute toetamine.

Koostööpartnerid

© 2006 - 2021 | Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum | Veebilehe valmistas Woofy.org