Vastutustundliku ettevõtluse indeksi küsimuste hulgas on üht-teist ka sellist, kus tuleb välja tuua oma organisatsiooni tegevusi töötajate tervise ning heaolu nimel. Sageli loetletakse tervisepäevi, sporditoetusi, ka tegevusi vaimse tervise heaks. Ent ehk saab seda kõike veelgi mitmekülgsemalt ja süsteemsemalt teha?

Tervise Arengu Instituut koordineerib tervist edendavate töökohtade ehk TET-võrgustikku, kuhu kuuluvate tööandjate siht on tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava töökeskkonna loomine.

“Seeläbi aitab tööandja suurendada töötajate võimekust […] oma tervist ja heaolu tugevdada. Tervisedendust saab väga edukalt lõimida ja see üldjuhul ongi osa organisatsiooni olulistest strateegilistest programmidest, kas siis personaliprogrammist või erinevatest juhtimis- või keskkonnasüsteemidest,” sõnas Katrin Kärner-Rebane, üks TET-võrgustiku koordinaatoritest.

“Pakume võrgustikuliikmele mentorlust, anname nõu ja soovitusi tervisedenduse protsessi läbimisel. Ka korraldame koolitusi töökohtade tervisedendusega tegelevatele spetsialistidele, (veebi)seminare, erinevate tegevuste raames tööandjate kogemustevahetust. Paljud Tervise Arengu Instituudi tegevused on avalikud kõigi tööandjate jaoks, aga võrgustikku kuulumine tähendab pigem seda, et organisatsioonini jõuavad otse ja vahetult edasi need võimalused, mida saame pakkuda.”

TET-võrgustikku kuulumine on tasuta ning selleks tuleb teele panna lihtsalt üks avaldus, mille leiab siit.

Kindlasti tasub piiluda aga ka nn tervisekalendrisse, kust leiab materjale, soovitusi ja inspiratsiooni nii varasemate kui ka eesseisvate teemakuude raames. Kui septembris on fookuses alkoholi tarbimise vähendamine, siis oktoobris ootab ees vaimse tervise kuu, mis seekord keskendub tööüksindusele; novembris saab tähelepanu liikumine ning detsembris töö- ja pereelu tasakaal.