Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on avatud

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on avatud

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum kutsub osalema Indeksis, mis on ettevõttele heaks arengutööriistaks ESG (Environmental, Social and Governance) teemadega tegelemisel! Indeksi ankeet sisaldab keskseid vastutustundlikku ettevõtlust puudutavaid küsimusi, et ettevõtted saaksid selle kaudu oma meeskona arengut toetada. Indeksi metoodika on välja töötatud…