Mis on Indeks?

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on Eestis tegutsevatele ettevõtetele mõeldud vastutustundlikkuse-alane (CSR) enesehindamise vahend. Indeks on ettevõttele ka praktiline töövahend CSR teemadega tegelemisel. Iga-aastase osalemise tulemusena on võimalik jälgida oma arengut ajas ning saada ideid ja soovitusi hindajatelt.

Indeksis osalemiseks tuleb täita ankeet, mille tulemusel kaardistatakse, kuidas on vastutustundlik äritegevus integreeritud ettevõtte strateegiasse ja igapäevategevustesse, mil viisil on kaasatud töötajad ja teised sidusrühmad ning milline on ettevõtte konkreetne tegevus kogukonnas, loodus- , töö- ja turukeskkonnas. 

Kõikide Indeksi koostööpartnerite kohta saate lähemalt infot indeks.csr.ee lehelt.

Miks osaleda?

  • Ettevõtte usaldusväärsusega tegelemiseks

  • Oma ettevõtte tegevuste kaardistamiseks ja teemaga süvitsiminemiseks

  • Ettevõtluskeskkonna vastutustundlikumaks muutmisse panustamiseks

Mida osalenud ettevõtted Indeksist arvavad?