Mis on Indeks?

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on Eestis tegutsevatele ettevõtetele mõeldud vastutustundlikkuse-alane (CSR) enesehindamise vahend. Indeks on ettevõttele ka praktiline töövahend CSR teemadega tegelemisel. Iga-aastase osalemise tulemusena on võimalik jälgida oma arengut ajas ning saada ideid ja soovitusi hindajatelt.

Indeksis osalemiseks tuleb täita ankeet, mille tulemusel kaardistatakse, kuidas on vastutustundlik äritegevus integreeritud ettevõtte strateegiasse ja igapäevategevustesse, mil viisil on kaasatud töötajad ja teised sidusrühmad ning milline on ettevõtte konkreetne jobitel.com tegevus kogukonnas, loodus- , töö- ja turukeskkonnas. Küsimustiku täitmine aitab kaardistada, millised on vastutustundlikkusega seotud kõige olulisemad teemad ja arengukohad just Sinu ettevõtte jaoks.

Indeksi ankeedid läbivad hindamise, mille tulemusel saavad edukamad ettevõtted võimaluse kasutada Indeksi märgist (pronks, hõbe või kuldtase). Iga ankeeti hindab vähemalt 2 hindajat ning lisaks ka valdkonnaeksperdid teatud aspektides. Kõikide koostööpartnerite kohta saate lähemalt infot indeks.csr.ee lehelt.

Miks osaleda?

  • Ettevõtte usaldusväärsusega tegelemiseks

  • Oma ettevõtte tegevuste kaardistamiseks ja teemaga süvitsiminemiseks

  • Oma ettevõtte tuntuse laiendamiseks ettevõtete võrgustikes, investorite, klientide, tarbijate ja partnerite seas ning avalikus sektoris

  • Ettevõtluskeskkonna eetilisemaks muutmisse panustamiseks ning oma ettevõtte eestkostetegevuste tugevdamiseks

Mida osalenud ettevõtted Indeksist arvavad?