Merili Vares – Indeksi töögrupi juht

Merili Vares – Indeksi töögrupi juht

Viimane aasta on olnud kõike muud kui tavaline. Ei ole ettevõtjat, kes saaks väita, et pandeemia ei ole neid mitte kuidagi mõjutanud – kui mitte otseselt, siis tarneahelas või klientide tasandil kindlasti. Aga kui palju ja mis suunas on see kõik muutnud meie ettevõtete vastutustundlikkust?

Ootused ettevõttele ja ettevõtluskeskkonnale tervikuna on suured ja seda mitte ainult koroona kriisist tingituna – meis nähakse lahendust üleilmsele kliimakriisile, sotsiaalse võrdsuse tagajaid, innovatsiooni loojaid ning palju muudki. Rahvusvaheliselt on jõutud kokkuleppele, et äritegevus, kus majanduskasvu tagab lõpmatu ressursikasutus ning ühiskondlik ärakasutamine, on ajalugu.

2021. aasta ettevõtlus arvestab looduskeskkonna võimekust, tagades samal ajal ühiskonna sotsiaalsed vajadused. Vastutustundlik ettevõte mõistab ja analüüsib oma tegevuse mõju ning tunneb oma tarnijaid ja kliente ning nende mõju. Vastutustundlik ettevõte vastutab oma tegevuse või tegevusetuse eest. Oleme jõudnud äratundmiseni, et ettevõtlus võib  ümbritsevat keskkonnada nii negatiivselt kui positiivselt mõjutada ning seda on võimalik ja vajalik valitseda. Vastutustundlikus ettevõttes seatakse eesmärgid kõige kõrgemal tasandil. Samas on põhiväärtused teadvustatud igal juhtimistasandil ning saanud osaks ettevõtte kultuurist. Enam ei tegele meie ettevõtetes positiivse kuvandi loomisega ainult sõnumiseadjad, vaid ka äriarendajad ja ostujuhid.

Ettevõtted on pidevas arengus ning teemasid, millega igapäevaselt tegeleme, on sadu. Tore on tõdeda, et oleme lõpuks jõudnud äratundmiseni, et vastutustundlik olemine ei ole üks paljudest teemadest, millega tegeleda, vaid see ongi meie äri olemus – iga meie valik, toode/teenus, teenitud tulu.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks võimaldab meil igal aastal oma tegevuse suundi hinnata. Indeks areneb ajas koos ettevõtluskeskkonnaga. Sel aastal oleme küsimustiku üles ehitanud enesehindamise formaadis, et aidata ettevõttel paremini teadvustada oma panust ja võimalusi arenguks. Küsimused on koostatud rahvusvahelise parima praktika alusel, samas pidades silmas Eesti ettevõtete arengutaset.

Kui tundsid eelnevas kirjelduses ära oma ettevõtte, kutsume sind osalema indeksis.

Loome koos turu parima praktika!

Vastutustundliku ettevõtluse indeks on AVATUD!

Täpsem info: https://indeks.csr.ee/

Osale ka Indeksi täisankeedi täitmise lühikoolitusel

Merili Vares
Indeksi töögrupi juht
merili@csr.ee