Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum kutsub osalema Indeksis, mis on ettevõttele heaks arengutööriistaks ESG (Environmental, Social and Governance) teemadega tegelemisel! Indeksi ankeet sisaldab keskseid vastutustundlikku ettevõtlust puudutavaid küsimusi, et ettevõtted saaksid selle kaudu oma meeskona arengut toetada. Indeksi metoodika on välja töötatud koostöös Taani partneri SDG Leadiga.

Indeksis osalemise kasud ettevõttele:

  • on abiks vastutustundliku ettevõtluse teemade mõtestamisel;
  • juhib tähelepanu prioriteetsetele ja aktuaalsetele teemadele vastutustundliku ettevõtluse kontekstis;
  • on teie tiimile heaks tööriistaks vastutustundliku ettevõtluse teemaliste arutelude pidamisel.
  • eduka tulemuse korral on võimalus saada märgis!

Indeksi koostööpartnerid on mitmed avaliku, era ja kolmanda sektori organisatsioonid, sh Eesti Inimõiguste Keskus, SEI Tallinn, Keskkonnaamet, Tööinspektsioon, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve amet,  PriceWaterhouseCoopers, Estonian Business school, SDG Lead, Lets do it foundation jt.

Indeksi ankeet on täitmiseks avatud 31. märtsini 2022.

Vaata lähemalt ja tule samuti osalema:

https://indeks.csr.ee/

Koostööpartnerid: