Pressiteade: 24.01.2020

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks on avatud. Märgise reeglid aastal 2020 muutuvad karmimaks

 

Seoses viimastel aastatel ilmnenud negatiivsete juhtumitega ettevõtluskeskkonnas otsustas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) karmistada taas jaanuaris avatud indeksi märgisele kehtivaid reegleid. Muudatused hõlmavad nii märgise määramise kui ka peatamise või annulleerimise korda.

Muudatused valmistati ette koostöös erinevate partneritega, kelle hulka kuuluvad näiteks Säästva Eesti Instituut, PwC Eesti, Estonian Business School.

„Kui üle kümne aasta on tegeletud teema olulisuse rõhutamisega, siis nüüd oleme jõudnud arengus uude etappi, kus nii inimesed kui ka organisatsioonid väärtustavad rohkem vastutustundlikku tegutsemist ning mõistavad hukka vastupidise käitumise. Eelmisel aastal olid näiteks eriti tugevalt fookuses rahapesu tõkestamise-, kliimamuutuste juhtimise ning ka ettevõtete ja nende huvigruppide vahelise kommunikatsiooniga seotud probleemid. Sellest lähtuvalt tundsime, et peame koos ekspertide ringiga negatiivsete juhtumite käsitlemise korra Indeksi ja ka liikmelisuse kontekstis uuesti üle vaatama“, märkis VEFi juhatuse liige Elina Rääsk.

Rääski sõnul on ettevõtted teinud läbi olulisi arenguid, kuid on ette tulnud ka olukordi, kus VEF on pidanud tegema ettevõtete suunal otsuseid märgise peatamiseks, sest hiljem ilmnenud asjaolud pole olnud kooskõlas märgise kandmise põhimõtetega. „Just konfliktsete olukordade keerukust arvestades on VEF võtnud eesmärgiks täiendada protsesse hindamaks negatiivsete juhtumite käsitlemist märgise ja VEFi liikme kontekstis võimalikult neutraalselt. Üheks mõtteks on moodustada märgisega seotud tundlike küsimuste lahendamiseks eraldi ekspertide kogu, kes annaks näiteks kohtuvaidlusi puudutavatele keerukamatele küsimustele täiendavaid sisulisi kommentaare eetika aspektidest“, lisas Rääsk.

Praktika näitab, et kõik ankeeti täitma tulevad ettevõtted märgist ei saa, küll aga on juba osalemisest ettevõttele kasu. Lisaks pakub VEF oma koostööpartneritega Indeksis osalejatele peale tulemuste baasraporti kättesaamist ka tasuta konsultatsiooni näiteks vajakajäämiste analüüsimiseks.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks loodi selleks, et ettevõtted saaksid endale küsimusi esitada selle kohta, mida tehakse seaduse piiridest enam ja kuidas on erinevates aspektides mõtestatud oma ühiskondlikku mõju ja vastutust. Indeksi märgisele saavad kandideerida ettevõtted, kes on juhatuse nõusolekul vabatahtliku avalduse esitanud. Hindamisprotsessi jooksul annavad kaks sõltumatut hindajat punkte organisatsiooni kirjeldatud tegevustele. Indeksi sisu ja hindamismetoodika kohta saab täpsemalt lugeda osalemise tingimustest http://indeks.csr.ee/.

Vastutustundlikkuse temaatika tagant tõukamisel on VEFi võrgustik kujunenud paljus usalduse ning hea tahte alusel, seal hulgas ka lähtuvalt ettevõtete endi huvist ühiskondlike arengute osas. Ettevõtete eelmise aasta suuremad kriisid on ilmekaks näiteks, kui tähtis vastutustundlikkuse temaatika tänaseks kujunenud on ning kui oluline on kogu ettevõtte tegevuse järjepidev ühiskonnakeskne mõtestamine.

VEFi (www.csr.ee) kuulub 2020.aasta seisuga 71 liiget, milleks on Eestis tegutsevad avaliku ja erasektori organisatsioonid. Liikmeks olemine sisaldab võimalust panustada ka VEFi erinevate tegevuste elluviimisesse, milleks on näiteks koostöötegevused avaliku sektori suunal ning koolituste ja seminaride elluviimine.

Kevadel 2019 jõuti Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeiumi kaasabil 24 riigi osalusega äriühingu ühise kokkuleppeni vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgmiseks, et ergutada läbi eeskuju näitamise nende põhimõtete olulisust https://www.mkm.ee/et/uudised/vastutustundliku-ettevotluse-deklaratsiooni-allkirjastamine

Täiendavalt korraldab VEF CSR Akadeemia nimelist sündmuste sarja, mille raames kutsume esinema väliseksperte ja CSR valdkonna asjatundjaid https://akadeemia.csr.ee/

 

Lisainfo:

Kristiina Esop
VEFi tegevjuht
Tel: 56658505