Bloombergi hinnangul on 2020. aastaks maailmas n-ö juhitavate varade maht 140.5 triljonit dollarit ning sellest ca 53 triljonit on investeeritud vastutustundlikult – ehk ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) põhimõtteid järgides. Hetkel on Bloombergi hinnangul selliselt juhitud varade maht 37.8 triljonit dollarit.

Seega kinnitavad ka numbrid ja otsesed investeeringud, et jätkusuutlikkus pole lihtsalt retoorika, vaid tegemist on olulise trendiga. Ettevõte, mis arvestab oma tegevuses ja juhtimises ESG faktoritega näiteks väldib riske, mis on seotud töötajate, hankijate, klientide ja keskkonna väärkohtlemisega. Lisaks sellele aitab ESG vähendada börsiettevõtete üht suurimat probleemi – liigset orienteeritust kvartalitulemustele. Positiivset ESG profiili nähakse ka ettevõtte üldise juhtimiskvaliteedi indikaatorina. Viimane on aga teatavasti juba otseselt seotud ettevõtte aktsia pikaajalise riskiga korrigeeritud (positiivse!) käekäiguga.

ESG-skeptikute jaoks muutus olukord põnevamaks umbes kuus-seitse aastat tagasi, kui hakkas selguma, et ettevõtted, kes oma tegevuses ESG kriteeriumitega arvestasid, kippusid olema kasumlikumad. Samuti selgus, et ESG-analüüsil põhinev lähenemine võimaldas paremini hinnata ettevõtete äririske, strateegiaid ja üldist tulemuslikkust.

ESG investeerimine pole seega mingi ajutine moevool. Vastupidi – kui praegu veel on ESG kriteeriumitega investeerimisel arvestamine midagi erilist, siis lähemate aastate jooksul muutub pigem erandlikuks nendega mitte arvestamine. ESG-hinnangu saavad ühel või teisel moel endale külge ilmselt lõviosa investeeringutest. Institutsionaalsete investorite jaoks eksisteerib juba praegu reaalne surve vastavate standardite välja töötamiseks ja kohaldamiseks.

Vaata lisaks: https://sebgroup.com/press/news/seb-launches-ambitious-new-esg-evaluation-approach

Peeter Koppel
SEB privaatpanganduse strateeg