Aset leidis iga-aastane üldkoosolek, kuhu olid oodatud kõik foorumi liikmed. Koosolekul anti juhatuse poolt ülevaade eelmise aasta tegevuste üle, esitleti indeksi seniseid tulemusi ning protsessi; tutvustati liikmete seas läbiviidud küsitluse tulemusi.

Avatult arutleti kestlikkusaruandlusest,  millised saab olema VEFi arengusuunad ja roll Eesti ettevõtlusmaastikul. Leiti, et Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on vajalik ning ettevõtted peavad panema üha enam seljad kokku, jagama kogemusi ja seisma selle eest, et Eesti ettevõtluskeskkond oleks jätkusuutlik ning ühiselt hästi toimiv. VEFi väärtust teadlikkuse tõstmisel nii avalikkuses kui läbi liikmeskonna tegevuse hinnati vajalikuks. Juhtkonnal on väljatöötamisel ka uued arengusuunad, mida põgusalt tutvustati.

Üldkoosolek oli otsustusvõimeline (kvoorum oli üle 50%) ning selles valguses kinnitati senine tegevusplaan ning valiti uus juhatus perioodiks 2023-2025.

VEFi juhatusse kuuluvad:
Katrin Bats, Kaur Sarv, Annika Arras, Rene Tammiste, Liina Kanter, Riin Savi