Otsid algavaks aastaks uusi, kõige magusamaid sihte? Ehk aitab ambitsioonidele lähemale just töö Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhina?

Sest just tegevjuhti me otsimegi!

VEFi tegevjuhi roll on foorumi võrgustiku juhtimine ning selle käigus fookusteemade tõstatamine ja eestvedamine, vastutustundliku ettevõtluse indeksi ja muude võrgustiku sündmuste korraldamine, projektide algatamine, koordineerimine ja elluviimine ning koostöö VEFi partneritega kõigist sektoritest.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on Eesti suurim ettevõtete võrgustik, mis tegeleb ESG- ehk looduskeskkonna, sotsiaalse keskkonna ja valitsemise teemade edendamisega. Kestliku arengu teema on tänaseks tõusnud üleilmselt fookusesse ning sellel suunal jõudsalt edasiliikumine on ka Eesti ettevõtjate pikaajalise edu eelduseks.

Foorumi juhiks sobib tundliku sotsiaalse närviga inimene, kellel on varasem projekti juhtimise kogemus, suurepärased teadmised jätkusuutlikkuse valdkonnast ning tahe valdkonna süsteemses arendamises kaasa rääkida. Otsime strateegilise mõtlemisega, hands-on lähenemisega ettevõtlikku inimest, kes soovib, et Eesti ettevõtjaid saadaks edu ning erasektori panus oleks üha enam ühiskondlike väljakutsetega kooskõlas. Ootame juhilt iseseisvust, enesejuhtimist, algatusvõimet, lahendustele orienteeritust, proaktiivsust, täpsust, korrektsust ning oskust ennast väga hästi väljendada eesti ja inglise keeles kõnes ja kirjas.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum pakub:
– missiooniga tööd koos erineva suuruse, tegevusvaldkonna ja arengutasemega ettevõtetega;
– võimalust kaasa rääkida kiiresti arenevas ja väga mitmekülgses, elu rikastavas valdkonnas;
– võimalust anda oma panus Eesti jätkusuutlikkuse valdkonna arendamisse;
– võimalust jätkata moodsa, koostööl põhineva organisatsiooni üles ehitamist;
– töötasu 2200 € ja tulemustasu võimalust;
– erialaseid koolitusi;
– paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust.

Kandideerimiseks saada oma CV ning motivatsioonikiri oma ettekujutusega VEFi edasisest arengust ja võtmeteemadest aadressil vef@csr.ee. Samal aadressil võid meilt küsida ka küsimusi!

Kandideerimise tähtaeg on 31. jaanuar 2023. aastal!