Maailmapank on koostamas ülevaadet, millised on erasektori silmis suurimad raskused riiklikul tasemel ringmajandusele üleminekul. Vastates küsimustikule (ca 5min) saad ka anda oma olulise panuse. Samuti aitavad need küsimused saada vastajal endal selgust, mis on täna tähtis.  Anna oma sisend SIIN