22. jaanuaril 2020. korraldasime Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) initsieerituna ettevõtjatelt ettepanekute kogumise Eesti teaduse- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021+ raames. Teemaks oli vastutustundliku ettevõtluse edendamine Eestis. Ettevõtjate, MKMi ning Riigikantselei esindajate vahel toimusid arutelud ning tehti mitmeid sisulisi ettepanekuid. 

Arutelude kaudu sooviti ettevõtjatelt saada eelkõige sisendit sellest, kuidas saaks avalik sektor rohkem panustada või mida teha selleks, et ettevõtjad saaksid tegutseda veelgi vastutustundlikumalt. Ettevõtjaid ja avalikku sektorit ühendab ühine eesmärk – täita riigi endale seatud kestliku arengu eesmärke ning muutuda ajas vastutustundlikumaks. Seetõttu on vajalik, et vahetataks infot ning otsitaks erinevaid koostöövõimalusi nende eesmärkide täitmiseks.

Ettepanekutest valmib kokkuvõte Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile.