Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum koostöös partneritega tunnustas 13. korda ettevõtteid, avalikke organisatsioone ja mittetulundusühinguid, kes teadvustavad ja mõõdavad oma tegevuse mõju ühiskonnale. Esmakordselt raamistasid indeksit ka kestliku arengu eesmärgid. Vaata märgise saajaid siit.

«Hea ülevaate saime indeksi tulemustest finants- ning energiasektorist, kuna hindamises osales oluline osa turul tegutsevatest ettevõtetest,» tutvustas vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamiskomisjoni juht Merili Vares. «Tore on ka see, et võrreldes rahvusvaheliste ettevõtetega on ka kohalikud tegijad jõudsalt arenenud ning eelkõige ollakse enda jaoks avastanud looduskeskkonna mõju ja eesmärgid. Siinkohal on põhjuseks kindlasti ühiskonnas kasvav trend kliimamuutustele ning jäätmeprobleemidele tähelepanu pöörata.»

Indeksi küsimustikku täiendatakse igal aastal, et selles kajastuksid ka ühiskonnas hetkel aktuaalsed teemad. Tänavune Indeksi metoodika uuendati koostöös Taani vastutustundliku ettevõtluse juhtivkonsultantidega ettevõttest SDGLead. «Taanit on korduvalt ka riigina tunnustatud kui vastutustundliku ettevõtluse liidrit. Rahvusvaheline koostöö on inspireeriv ja väärtuslik Eesti ettevõtlusmaastiku mõtestamisel. Ettevõtetele tähendab see ühtlasi laiemaid teadmisi ekspordi, investeeringute kaasamise ja koostöösuhete arengu perspektiivist,» ütles Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esop.

«Mikro- ja väikeste ettevõtete puhul paistis silma sihikindlus ning tahe olla vastutustundlik juba ärimudelist lähtuvalt. Keskmiste ning suurte ettevõtete puhul on meil turul mitu rahvusvahelisse gruppi kuuluvat ettevõtet, neil on vastutustundliku ettevõtluse teema emapiimaga kaasa antud ning tore on näha, et püütakse järjest paremini seda kohalikul turul lahti mõtestada,» ütles hindamiskomisjoni juht Vares.

13. aasta jooksul on vastutustundliku ettevõtluse indeksi pronks-, hõbe- ja kuldtaseme märgist antud välja mitmesajale ettevõttele. Sel aastal osales indeksis kokku 63 ettevõtet, neist uue märgise said 53. Märgis väljastatakse kaheks aastaks.

Indeksi metoodika on spetsiaalselt koostöös rahvusvaheliste ekspertidega indeksi tarbeks välja arendatud, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastasid organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias: valitsemine, kliima ja keskkond ning ühiskond ja sotsiaalne keskkond.