Foorumi Üldkoosolek

Kestlikkusaruandluse seminar ja VEF’i üldkoosolek

Kutsume liikmeid Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi üldkoosolekule ja kestlikkusaruandlust selgitavale seminarile 31. märtsil algusega kell 10:00 Estonian Business
School’is.

10:00-11:00 Hanna Ritari: “Kestlikkusaruandluse uus ajastu: mis on CSRD ja kuidas selleks valmistuda” (avalik üritus)
Euroopa Liidu kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD – EU Corporate Sustainability
Reporting Directive) kohustab ettevõtjaid hindama oma tegevuse mõju inimestele,
ühiskonnale ja keskkonnale ja sellest aru andma. Jätkusuutlikkuse valdkonna tunnustatud
ekspert Hanna Ritari Soome Milttonist selgitab (ettekanne inglise keeles) regulatsiooni eesmärki ja
sisu ning annab kätte teekaardi, kuidas oma ettevõtet sellega vastavusse viia.

11:00-12:00 Vestlusring (avalik üritus)
Vestlusringis arutlevad nii ettevõtjad kui riigiesindaja, kuidas koos
leida parimad praktilised lahendused nõuete täitmiseks, et saadav kasu ületaks investeeritava ressursi kulu.

Vestlevad Katrin Bats (Rimi Eesti Food), Marika Taal (Rahandusministeerium), Markus Kivimägi (Sustinere), Helen Tammemäe (Miltton).
Vestlust juhib Riin Savi (Baltcap)

12:00-13:00 Üldkoosolek (kinnine üritus)
Üldkoosolekul anname ülevaate, mis on olnud viimasel kalendriaastal fookuses ja millele
läheb tähelepanu 2023. aastal. Anname ka ülevaate hetkel käimas olevast vastutustundliku
ettevõtluse indeksi protsessist. Tuletame meelde, et indeksi täisankeedi täitmine on avatud
kuni 14. aprillini.

 • Majandusaasta aruande 2022 kinnitamine
 • Liikmemaksu tõstmine tulenevalt muutunud majandusolukorrast
 • Põhikirja muutmine
 • Juhatuse valimine järgnevaks kaheks aastaks

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi üldkoosolek on mõeldud kõikidele VEFi liikmetele.

Koosolekul hääletamiseks (majandusaasta aruande kinnitamiseks ja juhatuse liikmete kinnitamiseks) peab vähemalt ühel ettevõtte esindajal olema allkirjaõigus (või vastav volitus, mis esitada kas kohapeal või saata enne koosolekut e-mailile vef@csr.ee).

Loodame teid kõiki taas näha :)!

  KUUPÄEV

  31. märts 2023

  KELLAAEG

  10:00 – 13:00

  JAGA:

  Koostööpartnerid