“Tunnustame juba 14. korda neid ettevõtteid ja organisatsioone, kes on võtnud oma tegevust analüüsida läbi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi pakutava ning regioonis ainulaadse indeksi, et mõõta oma tegevuse mõju ühiskonnale,” ütles indeksi töögrupi juht Els Heile.

“Küsimustik on alles teist aastat ka uues kuues, tõstes vastutustundliku ettevõtluse lati varasemast kõrgemale. Ometi näitasid ka selle aasta ankeedid, et samm-sammult lähenetakse vastutustundliku ettevõtluse teemadele terviklikumalt ning tekkimas on aina parem arusaam oma võimalikest keskkondlikest ja sotsiaalsetest mõjudest,” lisas Heile.

“Ettevõtted ja teisedki organisatsioonid mõistavad, et vastutustundlikkus keskkondlikul, sotsiaalsel ning ka hea valitsemise tasandil on üha selgem konkurentsieelis ja ühtlasi nii kriiside ennetamise kui leevendamise tööriist,” täiendas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Triin Toomesaar. “See eelis lähtub muuhulgas sellest, et nii ollakse ka kriisides usaldusväärsemad oma senistele partneritele ja klientidele kui ka kogukonnale laiemalt, olgu lähedal või kaugel.”

Sel aastal väljastati märgis 28 ettevõttele või organisatsioonile. Märgis väljastatakse kaheks aastaks. (Märgise saajate nimekiri allpool.) Kokku on 2022. aastal kehtiv märgis rohkem kui 70 ettevõttel ja organisatsioonil.

Peale indeksi märgiste anti koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga üle ka sotsiaalse ettevõtluse eriauhind, mille pälvis sel aastal Lahemaa Ökoturism.

Märgise saajaid ja teisi vastutustundlikult mõtlevaid ettevõtteid tervitas video vahendusel ka minister Andres Sutt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist oli ettevõtteid kohapeal tunnustamas asekantsler Sille Kraam.

Indeksi küsimustikku värskendatakse igal aastal, et selles kajastuksid ka ühiskonnas hetkel aktuaalsed teemad. Möödunud aastal uuendati metoodikat põhjalikult ka koostöös Taani vastutustundliku ettevõtluse juhtivkonsultantidega ettevõttest SDGLead. Metoodika järgib nii ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke kui ka ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastasid organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias: kliima ja keskkond, ühiskond ja sotsiaalne keskkond ning hea valitsemine.

Märgise saajate nimekiri 2022:

PRONKSTASE
Keskmised ja suured ettevõtted
Coop Pank AS
DPD Eesti AS
Eesti Energia AS
Elisa Eesti AS
AS Kaupmees & Ko
Orkla Eesti AS
Advokaadibüroo Sorainen AS
Stell Eesti AS
Transpordiamet
AS TREV-2 Grupp
Viru Keemia Grupp AS
Ülemiste Center OÜ

Mikro- ja väikeettevõtted
Rhumveld Baltic OÜ

HÕBETASE
Keskmised ja suurettevõtted
DHL Express Estonia AS
ERGO Insurance SE
AS Tallinna Lennujaam
AS Vestman Energia

Mikro- ja väikeettevõtted
OÜ ADM Interactive
Advokaadibüroo ALTERNA OÜ
OSHINO Electronics Estonia OÜ

KULDTASE
Keskmised ja suurettevõtted
AS Coca-Cola HBC Eesti
Ensto Ensek AS
AS LHV Group
OÜ Manpower
OÜ Utilitas

Mikro- ja väikeettevõtted
OÜ Artisana
AS Estko
MTÜ Lahemaa Ökoturism