Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) indeksi kvaliteedimärgise said tänavu 49 ettevõtet ja organisatsiooni, kelle tegevus on silmapaistev keskkonna, sotsiaalse ja hea juhtimistava (ehk ESG) mõõtmes.  

“Sellel aastal anname välja rekordiliselt palju kuldmärgiseid, mis tähistab vastutustundliku ettevõtluse eeskuju ja suunanäitajat – mitmed osalejad on kinnitanud ja kindlustanud oma senise kuldtaseme, palju on ka neid, kes on parandanud eelmiste aastate hõbedat või pronksi. Kokku uuendas oma eelmist tulemust kolm neljandikku osalejatest,” ütles indeksi töögrupi juht Jolanda Lipu. Ta tõi positiivse trendina välja, et iga aasta liitub indeksiga ka uusi ettevõtjaid ja organisatsioone, kes soovivad senisest vastutustundlikumalt tegutseda.  

Märgise saamise aluseks on VEFi indeks – tööriist, mille abil saab oma tegevuse mõju ühiskonnale analüüsida mistahes valdkonna või omandivormiga organisatsioon. Indeksi osalejad täidavad põhjaliku ankeedi, misjärel hindab ESG valdkonna ekspertidest koosnev töörühm organisatsiooni antud vastuseid ja nende põhjendusi, lisaks küsitakse infot ka riigiametitelt. Vastavalt saadud punktisummale võib ettevõte saada kuld-, hõbe- või pronkstaseme märgise. “Selle aasta kõige kõrgemad keskmised tulemused olid valitsemise (G) valdkonnas, seejärel sotsiaalses mõõtmes (S) ning kõige enam arenguruumi ja väljakutseid ettevõtetele on keskkonna- ja kliimavaldkonnas (E),” sõnas Lipu.  

VEFi juhatuse liikme Liina Kanteri sõnul on vastutustundliku ettevõtja märgisest saanud tunnus, mille järgi tuntakse samu väärtuseid kandvaid ettevõtjaid ja organisatsioone ära. “Kuna vastutustundlik juhtimine on saamas uueks normiks, arenevad ka abiinstrumendid muutuste suunamiseks ja mõõtmiseks ning peame seda indeksi arendamisel samuti silmas, ” ütles Kanter. “Kõige olulisem muutuste vedaja on aga püüdlus oma tegevustes paremaks ja jätkusuutlikumaks saada. See on oluline panus üldisesse ettevõtluskeskkonna arengusse. Majandusareng ja -kasv saab üha rohkem olema seotud keskkonnakaitsega ja ühiskondliku vastutusega”. 

Indeksi metoodika on välja arendatud koostöös rahvusvaheliste ekspertidega. Hindamisel arvestatakse ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi küsimustik on üles ehitatud selliselt, et seda saaks vastavalt taustsüsteemi ja ettevõtluskeskkonna arengusuundumustele muuta. Vastutustundliku ettevõtja märgis väljastatakse kaheks aastaks, märgised anti välja juba 15. korda. 

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum arendab alates 2005. aastast Eestis vastutustundliku ettevõtluse temaatikat ja koondab Eestis vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid läbi tugeva liikmevõrgustiku ja aktiivse koostöö ettevõtjate jaoks oluliste organisatsioonidega. Foorumi eesmärk on edendada mõtteviisi, et vastutustundlik äritegevus on ettevõttele kasulik, praktikas lihtne ja kasvatab ettevõtte väärtust ühiskonna silmis. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida vastutustundlikult, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.    

Märgise saajate nimekiri 2023: 

PRONKSTASE 

Keskmised ja suured ettevõtted või organisatsioonid 

Advokaadibüroo COBALT OÜ  

Neste Eesti AS  

Proekspert AS  

Reitan AS  

Toyota Baltic AS  

Trimtex Baltic OÜ 

 

HÕBETASE 

Keskmised ja suured ettevõtted või organisatsioonid 

AS Barrus  

AS Estiko-Plastar  

AS G4S Eesti  

Baltic Agro Machinery AS  

Coop Pank AS  

ESTANC AS 

 

Mikro- ja väikeettevõtted või organisatsioonid 

Fontes PMP OÜ  

Juhkentali Hotel OÜ  

SmartCap AS  

KULDTASE 

Keskmised ja suured ettevõtted või organisatsioonid 

ABB Aktsiaselts 

AS Eesti Raudtee 

AS Estonian Cell 

AS TALLINNA SADAM 

AS Tallinna Vesi 

AS Vestman Energia 

AS Glamox 

AS SEB Pank 

Bonava Eesti OÜ 

Columbus Eesti AS 

DPD Eesti AS 

Elering AS 

Ericsson Eesti AS 

Incap Electronics Estonia OÜ 

Keskkonnaamet 

LINDSTRÖM OÜ 

Orkla Eesti AS 

Prysmian Group Baltics AS 

Saint-Gobain Glass Estonia SE 

Saku Õlletehase AS 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Telia Eesti AS 

Tietoevry Estonia AS 

TS Laevad OÜ 

 

Mikro- ja väikeettevõtted või organisatsioonid 

BaltCap AS 

Gofore Estonia OÜ 

Lee Restoran OÜ 

Miltton New Nordics OÜ 

MTÜ Uuskasutuskeskus 

NJORD Advokaadibüroo OÜ 

Nordic Houses KT OÜ 

SpeakSmart OÜ 

U-Bistroo OÜ 

Välek OÜ 

 VEF-i koostööpartnerid indeksi protsessis on: PwC, Tööinspektsioon, Keskkonnaamet, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve Amet ning Eesti Inimõiguste Keskus. 

Eriauhinnad annavad 06. juunil toimuval galal välja SEI Tallinn, Sotsiaalsete Ettevõtete Liit ja EBS Executive Education. 

 

Lisainfo:

Jolanda Lipu
VEFi indeks 2023 töögrupi juht
jolanda@csr.ee