Sel aastal juba 16. korda toimunud Vastutustundliku ettevõtluse indeks (VEF indeks) on jõudnud selleks korraks lõpusirgele. Kokku alustas ankeedi täitmist ligi 60 ettevõtet, kellest 36 pälvisid pronks-hõbe-kuld märgised.

VEF-i indeks on Eestis vanim kasutusel olev ESG tööriist. Nii nagu igal aastal vaadatakse üle/uuendatakse metoodikat, tehti seda ka 2024. aasta küsimustiku puhul. Sel aastal on seda täiendatud eelkõige vastavalt kestlikkusaruandluse (CSRD) direktiivi standardite (ESRS) kategooriatele ja mõistetele. Antud muutus tõi kaasa kvalitatiivse hüppe, mis on tõstnud sisulist lävendit igas kategoorias.

2024. aasta tulemused: 14 pronksi, 13 hõbet ning 9 kulda

PRONKSTASE

Keskmised ja suured ettevõtted
Aktsiaselts Fifaa
AKTSIASELTS HELMES
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
Aktsiaselts Vestman Energia
AS CGI Eesti
AS Operail
Viru Keemia Grupp AS
Sonepar Eesti Aktsiaselts
Stell Eesti AS

Mikro- ja väikeettevõtted
Fontes PMP Osaühing
MTÜ KAI Kunstikeskus
SelgeSiht OÜ
Tertur OÜ

HÕBETASE

Keskmised ja suured ettevõtted
Aktsiaselts Eesti Post
Aktsiaselts Glassense
AS Eesti Liinirongid
AS LHV Pank
Delfi Meedia AS
ERGO Insurance SE
Gren Eesti AS
Ramirent Baltic AS
SCANIA Eesti AS
Toyota Baltic Aktsiaselts

Mikro- ja väikeettevõtted
ADM Interactive OÜ
Devdelux OÜ
OÜ Advokaadibüroo RASK
RHUMVELD BALTIC OÜ

KULDTASE

Keskmised ja suurettevõtted
Advokaadibüroo Sorainen OÜ
aktsiaselts A. Le Coq
AKTSIASELTS COCA-COLA HBC EESTI
Elisa Eesti AS
Ensto Estonia AS
Osaühing MANPOWER
Osaühing Utilitas
Rimi Eesti Food AS

Mikro- ja väikeettevõtted
Aktsiaselts ESTKO

Ülevaade 2024. aasta indeksist
  • 2024. aasta keskmine tulemus oli 52 punkti, kõrgeim tulemus 83 punkti 100-st. Tulemustest järeldub, et suurel osal osalejatest on kestlikkuse põhimõtted paigas, aga otsene eesmärk-mõõdik-tegevus süsteem veel loomata.
  • Täitmist alustas 2024 aastal ligikaudu 60 ettevõtet, ankeedi esitas 48 ettevõtet.
  • Osalejatest ⅕ olid mikro- ja väikeettevõtted, kellest suur enamus saavutasid pronks, – hõbe- või kuldtaseme.
  • 12 osalejat pronkstaseme lävendit ei ületanud ning neile väljastati kandidaadimärgis. Igal ettevõttel on õigus indeksit kasutada ka arengutööriistana tulemust mitte avalikustades. Hindamistöörühm avaldab tunnustust kõikidele kandidaatidele nii avalikus- kui erasektoris. VEF-i näol on toetav võrgustik uute kõrguste saavutamiseks olemas, kõigile kandidaatidele pakub VEF indeksi töörühm ka konsultatsiooni.
  • Kui eelmisel aastal jäi silma rohke kuldmärgiste arv, siis sel aastal jaotuvad tulemused kategooriate vahel üsna võrdselt. Põhjusena näeme uute küsimuste lisandumisega tõusnud sisulist lävendit igale kategooriale kvalifitseerumiseks.
  • Keskmine tulemus “E” kategoorias oli 12 punkti 30-st, kõrgeim tulemus 24 punkti 30-st. Eelmisel aastal oli “E” kategoorias ka maksimumpunktide lähedasi tulemusi, kuid sel aastal lahutasime kliima- ja keskkonnamõju küsimused, mis tegi vastamise väljakutsuvamaks. Põhjus seisneb selles, et enamasti väljendatakse oma mõju looduskeskkonnale läbi kasvuhoonegaaside arvutuste, samas võivad olulised mõjukohad väljenduda ka näiteks jäätmetekkes, ohtlikes ainetes või mageveeressursside kasutamises. Ka CSRD eraldab erinevad keskkonnaaspektid ning seega aitame ettevõtetel mitte n-ö CO2e tunnelvisiooni kinni jääda.
  • Keskmine tulemus “S” kategoorias oli 17 punkti ja kõrgeim tulemus 28 punkti 30-st. Sotsiaalse valdkonna küsimuste puhul kerkis esile Tööinspektsiooni tagasiside mitmete osalejate suhtes, mis tihti ankeetides ei kajastunud, puudutades töövaidlusi või tööõnnetusi. Üldistatud edasiarendus puudutab töötajate õiguste kaitse põhimõtte laiendamist kogu tarneahelale. Mitmete küsimuste sisendiks on põhjalik sidusrühmade kaardistus, mis on enamikele ettevõtetele iseseisvalt ja omade jõududega tehtav.
  • Keskmine tulemus “G” kategoorias oli 23 punkti 40-st ja kõrgeim punktiskoor 37 punkti 40-st. Jätkuvalt on väljakutse eetiliste põhimõtete tutvustamine kõigile töötajatele, et dokument ei jääks vaid sahtlisse. Tähelepanu on vaja pöörata ka nn vilepuhuja võimalustele, mis hiljuti vastuvõetud seadusega ka Eestis reguleeritud sai. Andmeturbe ja isikuandmete kaitsega on enamikes organisatsioonides kord loodud. Üks olulistest stardipunktidest on ESG teemasid sisaldava aruande koostamine, esialgu ka majandusaasta aruande tegevusaruande osana. Läbipaistvus on muutumas kõige olulisemaks märksõnaks vastutustundlikus ettevõtluses.

Loe täpsemalt VEF indeksi kohta siin.

Lisainfo:

Jolanda Lipu
VEF indeksi protsesse juht
indeks@csr.ee