Anname koostöös Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga välja kolmandat korda sotsiaalse ettevõtluse eriauhinda. Usume, et sotsiaalne ettevõtlus on vastutustundlik ettevõtlus ning vastutustundlikust ettevõtlusest saab välja kasvada võimalus sotsiaalseks ettevõtluseks. Eriauhinnaks on 1000 eurot (maksud juba maha arvestatud).

Kuidas osaleda?

Kandideerimiseks on vaja täita Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeksitIndeksis osalemine on avatud kuni 31. märtsini.

Pärast indeksi läbimist toimub kandidaatide hindamine järgmiste kriteeriumite alusel:

  • kui selgesõnaline on ettevõtte ühiskondlik eesmärk;
  • kuidas ettevõtte planeerib ja mõõdab oma ühiskondliku mõju;
  • mitu % ettevõtte kasumist investeeritakse ühiskondliku eesmärgi saavutamiseks;
  • mitme % ulatuses teenib ettevõte omatulu (kui jätkusuutlik on ettevõte).

Mai lõpus avalikustatakse tulemused ja antakse märgised, sh Sotsiaalse Ettevõtluse Eriauhind. Ettevõtetel on võimalus ka tulemuse avalikustamisest loobuda. Igaljuhul on tegemist hea võimalusega saada tagasisidet oma organisatsiooni vastutustundlikkuse kohta ning näha võimalusi parendusteks.

Edu kandideerimisel!

Sotsiaalse ettevõtluse kriteeriumide kohta leiab lisainfot meie kodulehelt siit: https://sev.ee/mis-on-sotsiaalne-ettevotlus/.

Rohkem infot Indeksi kohta siit: http://indeks.csr.ee/ .

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on 2005. aastal loodud ettevõtete liit, kelle oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine. Indeksi märgis annab ettevõttele täiendava võimaluse näidata oma püüdlust olla usaldusväärne koostööpartner.