Vastutustundlik ettevõtlus on ühiskondlik kokkulepe, mis väljendub meie ümber igapäevaselt läbi selle, kuidas ettevõtted endast räägivad ning kuidas oma tooteid ja teenuseid reklaamivad. Keel, stiil ja vahendid, mida kasutatakse väljendab ja mõjutab seda, mida me peame normaalseks. Vastutustundlik turundus ja kommunikatsioon on otseselt tarbija huvidest lähtuv ning kannab eelkõige tähendust luua, hoida ja arendada tarbija usaldust ettevõtetesse ja erasektorisse tervikuna. Otseloomulikult kaitseb see ettevõtte väärtust ja mainet.

Tihti on väärtuspõhised ja eeskujulikud ettevõtted liiga tagasihoidlikud, et oma vastutustundlikke põhimõtteid reklaamida. See võib aga tähendada, et tarbija ei tunne ära, kui vähem vastutustundlikud turundustrikid neid lohku tõmbavad. Näiteks haarata pahaaimamatult munakarpi, mis jätab mulje nagu need oleks korjatud justkui vanaema taluõuelt. Lähemal uurimisel selgub aga, et tegu on puurikanade munadega.

Seadusekuulekus on ainult algus

Lisaks väärikuse, aususe, tõestuspõhise jms austamisele saab ettevõte teadlikult edendada keskkonnasäästlikkust, võrdõiguslikkust või muud enda jaoks olulist teemat. Seadus ei keela kasutada oma visuaalses keeles ainult ühekordseid nõusid. Ettevõttes saab aga kokku leppida, et oma sõnumites propageeritakse vaid keskkonnasäästlikke praktikaid. Samuti võivad ettevõtted tahtmatult kujundada või rõhutada soorolle pannes naised koristama ja mehed ehitama.

Eeskujulikuim turundus-ja kommunikatsioonitegevus pöörab teadlikult tähelepanu ühiskonnas olulistele teemadele, millel on seos ja mõju oma tegevusvaldkonnaga. Näiteks valik mitte suunata reklaame lastele või algatada sektorispetsiifilisi kampaaniaid nagu nt Telia küberkiusu ja positiivse internetikultuuri eest seisev kampaania Suurim Julgus või Digikoristus. Paljudel Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmetel on ka põhimõtted enda territooriumi ja hoonete reklaamipindadele, mis välistavad ebasündsad või sotsiaalselt kriitilised valdkonnad – poliitika, kiirlaen, erootilise või provokatiivse sisuga reklaamid jne.

Põhimõtetes tuleb kokku leppida

Teadlik turundus oskab tähele panna rohkem kui ainult enda toodet või teenust vaid ka ümbritsevat keskkonda ja sotsiaalseid norme. Tegevusjuhised, mis taotlevad enamat kui seaduse järgimist peaks olema kokku lepitud juhtkonna tasandil. Nii ei sõltu väärtuspõhine turundus ainult entusiastlikust turundusjuhist vaid on seda läbivalt.

Mõista oma mõju

Igas valdkonnas on omad ohumärgid ebaproportsionaalsest enese paremaks rääkimisest. Kui turundustegevus ei ole seotud ettevõtte vastutustundliku juhtimise põhimõtetega ning ei arvesta tegevuse mõjusid võib eksitav turundamine juhtuda ka tahtmatult. Seega on väga oluline, et ettevõte, kelle suurim mõju on nt seotud loodusressursside kasutamisega, teaks ka oma sõnumites arvestada selle valdkonna kõige olulisemate suundadega. Nt jäätmeid tekitava ettevõtte turundusjuht peab aru saama ringmajanduse põhimõtetest, suure kliimamõjuga ettevõtetes peab mõistma, kui võimekad ollakse täitma süsinikuneutraalsuse lubadusi jne.

Ole läbipaistev

Vastutustundlik turundus ja kommunikatsioon ei tähenda ainult kõige tehtu väljendamist vaid ka väljakutsetest rääkimist. Ettevõtte seatud eesmärkide suunas liikumine on teekond ning väärtuslik on ka rääkida sellest, kui pikk tee on veel minna ja mida on teekonnal õpitud. Lisaks peaks oma sõnumites keskenduma mõjule, mis ettevõttel on kogukonnale, kus on tema tegevus. See on eeskätt oluline rahvusvaheliste ettevõtete puhul, kes omavad globaalseid eesmärke oma sotsiaalsete- ja keskkonnamõjude juhtimises, kuid ei kirjelda täpselt, mida see tähendab igal turul spetsiifiliselt.

https://issuu.com/postimees/docs/vastutustundlik_ettevotlus_2021