AS Tallinna Lennujaam on pikaaegne VEF-i liige ja indeksis osaleja. Kadi Jette Tamjärv, kes töötab lennujaamas keskkonna ja ESG juhtivspetsialistina, osales koos teiste VEF-i liikmetega ESG arenguprogrammi infopäeva paneelis ning jagab oma kokkuvõtet arutelust.

ESG juhi arenguprogrammi 5. lennu infopäeval viis Annika Arras, Milttoni tegevjuht, läbi paneeli, kus osalesid Kadi Jette Tamjärv, Tallinna Lennujaama keskkonna ja ESG juhtivspetsialist, Diana Paakspuu, Milttoni ESG strateeg-konsultant ning Janno Hermanson, PwC Eesti partner ja juhtivaudiitor.

Sissejuhatuseks rääkisime panelistidena, kuidas oleme ESG juurde jõudnud. Minu teekond on alanud juba varakult huviga keskkonnateemade vastu, millest lähtuvalt valisin oma erialaks keskkonnateaduse ja omandasin kõrghariduse Suurbritannias. Töötanud olen mitmel ametikohal, mille keskmes on olnud keskkond ning viimase mõne aasta jooksul on juurde tulnud ka laiem kestlikkuse vaade, mis kaasab ka inimesi ja organisatsoonikultuuri.

Sissejuhatusest liikusime edasi sisu juurde, kus keskendusime ESG regulatsioonidele, protsessidele ja aruandlusele. Olime kõik ühel nõul, et alguses on ESG teemade kaardistamine ja rakendamine kulu, kuid vajalik investeering tulevikku ettevõtete jätkusuutlikuks arenguks. Kestlikkusaruandlus annab ettevõtetele struktuurse lähenemise tööriistad ning loob läbipaistvuse. See tähendab ka seda, et puutumata ei jää ka raporteerimiskohustusest vabastatud ettevõtted, sest väärtusahelate kaudu on ka nemad kaasatud.

Meie ettevõttes on mõjude hindamine käimas ning see kulmineerub olulisuse analüüsi tulemustega. Teised panelistid ja ka publik toetasid seda lähenemist mille oleme võtnud meie, kus leiame, et operatiivtasandile tuleb protsess teha võimalikult arusaadavaks ning läheneda hindamisele ja seejärel aruandlusele nagu igale teisele projektile etapi kaupa. Janno selgitas ka seda, et audiitorid samamoodi hindavad kestlikkusaruandluse kohustuse täitmist esmakordselt ning harjumine ja ootuste selginemine võtab aega. Seega on mõistlik audiitor protsessi kahtluste hajutamiseks kasulik kaasata juba varakult.

Kõigi panelistide ühine soovitus oli ennast teemaga kurssi viia juba täna ning mitte oodata, kuni ehk see vajadus ära kaob, sest seda pole loota. Minupoolne soovitus on ka see, et mitte läheneda aruandluskohustusele paanilise nurga alt, et mida meil ei ole vaid vastupidi positiivses võtmes ning mõelda, mis meil ettevõtetes juba olemas on, millele saab toetuda ja täiendada.

 

Autor: Kadi Jette Tamjärv
Tallinna Lennujaama keskkonna ja ESG juhtivspetsialist