2018-2019 toimus VEF võrgustiku liikmete initsiatiivil riigiettevõtete ja poliitikute suunal aktiivne selgitustöö vastutustundliku ettevõtluse olulisusest ja vajalikkusest Eestis, mille tulemusena jõuti  2019. a kevadel riigi osalusega ühingute kokkuleppele vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimiseks

Vaata kokkulepet siin:

https://www.mkm.ee/sites/default/files/vef_kokkulepe.pdf.

VEFi uus juhatus kohtus sel kevadel ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Andres Suttiga ning ühise arutelu käigus jõuti järeldusele, et oleks aeg astuda järgmine samm, ehk lükkame käima algatuse, mille eesmärgiks on  saavutada riigisektori ja erasektori ettevõtete vaheline kokkulepe ja ühised eesmärgid vastutustundliku ettevõtluse edendamiseks. Lähikuude jooksul jagame algatusest rohkem informatsiooni.