Eile allkirjastasid MKM-is riigi osalusega äriühingud vastutustundliku ettevõtluse kokkuleppe

Eile allkirjastas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ning 24 riigiosalusega ettevõtet MKM-is vastutustundliku ettevõtluse (VE) kokkuleppe, millega soovitakse olla sarnastele ettevõtetele eelkõige eeskujuks. Kokkuleppega kutsutakse üles ka teisi riigietevõtteid pöörama suuremat tähelepanu VE-ga seonduvatele küsimustele, et tulevikus sarnastel teemadel aina enam ühtset koostööd arendada.

Tegu on vabatahtliku kokkuleppega, millega näitavad riigi osalusega äriühingud oma püüdlust ja tahet VE põhimõtteid rakendada. „Juba täna on mitmeid väga häid näiteid ja eeskujusid riigiettevõtete seas, kes rakendavad vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid,“ märkis Tammist.

„Vastutustundliku ettevõtluse puhul räägime organisatsiooni majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulikku ja vabatahtlikku lõimimist igapäevategevustesse, juhtimisse ja strateegiasse  Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist saab kasutada väga efektiivse tööriistana, leidmaks endale häid töötajaid, toimimaks tõhusamalt ja tõstmaks organisatsiooni usaldusväärsust nii riigi sees kui ka välisturgudel,“ sõnas Tammist.

Operaili juhatuse liikme Paul Priit Lukka sõnul on neil hea meel liituda vastutustundliku ettevõtluse ringkonnaga ning nad näevad selle praktiseerimise olulisust transpordisektoris. „Lisaväärtuse loomine oma igapäevategevustes nii töötajatele kui kogu ühiskonnale on midagi, millele oleme viimasel ajal lähenenud süsteemsemalt. Täna allkirjastatud kokkuleppe tulemusel saame sellele veelgi enam rõhku pöörata ning olla eeskujuks teistele transpordi- ja logistikaettevõtetele,“ lisas Lukka.

Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid aitab juurutada 2005. aastal loodud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (www.csr.ee), mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. VEF aitab mõtestada äritegevuse kaasvastutust ühiskonnas ja edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, laiemalt aga ettevõtluskeskkonna muutumine vastutustundlikumaks ning jätkusuutlikumaks.

MKM kutsus lisaks enda haldusalas olevatele ka kõiki teisi riigi äriühinguid vabatahtliku leppega liituma ja olema heaks eeskujuks kogu Eesti ärikeskkonnale ning näitama oma püüdlusi ja tahet muuta Eesti ettevõtluskeskkond vastutustundlikumaks ja jätkusuutlikumaks.

Nimekiri deklaratsiooniga liitunutest 3. aprilli seisuga:
1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2. EAS
3. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
4. AS Eesti Raudtee
5. AS Operail
6. AS A.L.A.R.A
7. OÜ Rail Baltic Estonia
8. Lennuliiklusteeninduse AS
9. AS Tallinna Sadam
10. AS Eesti Post
11. AS Tallinna Lennujaam
12. AS Eesti Liinirongid (Elron)
13. AS KredEx Krediidikindlustus
14. AS Eesti Teed
15. Elering AS
16. Riigi Kinnisvara AS
17. AS Nordica Aviation Group
18. AS Eesti Vedelkütusvaru Agentuur
19. AS Metrosert
20. AS Teede Tehnokeskus
21. AS Saarte Liinid
22. AS Levira
23. AS Eesti Energia
24. AS Eesti Loto
25. AS Eesti Loots
26. AS Hoolekandeteenused
27. AS Eesti Vanglatööstus

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

https://www.mkm.ee/et/uudised/vastutustundliku-ettevotluse-deklaratsiooni-allkirjastamine

Vaata lisaks Tallinna TV kajastust https://www.tallinnatv.eu/klipp/8115/030419-riigi-osalusega-ariuhingud-liitusid-vastutustundliku-ettevotluse-deklaratsiooniga