Strateegiline ja terviklik lähenemine jätkusuutlikkusele eeldab seda, et ettevõte teab, kuidas ja millises suunas liikuda. Vastutustundlikkuse integreerimine ettevõtte strateegiasse annab võimaluse tuua lisadimensiooni strateegilisse juhtimisse, sh olla paremini valmis riskide ja innovatsiooni juhtimiseks.

Vastustundlik ettevõtte juhtimise puhul on rõhk väärtushinnangutel, oskustes näha laiemat pilti ja arusaamist, milline on juhi roll ja vastutus ning millised pikaajalised tagajärjed võivad olla juhi tehtud otsustel.

Oluline on eesmärkide seadmine, nende saavutamise jälgimine ja mõõtmine ning lõpuks sidusrühmadele tulemustest teada andmine.

Jätkusuutlikkuse ja vastutustundliku ettevõtluse aruanne on maailma juhtivates ettevõtetes juba praegu traditsioonilise finantsaruande kõrval loomulik viis igal aastal oma vastutustundlikust tegevusest ja tulemustest teada anda. Samas ei pea sidusrühmadele suunatud kommunikatsioon väljenduma alati mahukas ja keerulises aruandes.

Vastutustundlik juhtimine ja strateegia tähendab

  • Ettevõtte väärtusti ja tegevusi, mis lähtuvad vastutustundlikkuse printsiipidest;
  • CSR-i kasutamist äristrateegia osana – mõistmist, et vastutustundlikkust tuleb rakendada kõikides ettevõtte funktsioonides;
  • Innovatsiooni, mis toimub vastutustundlikkust silmas pidades,
    teadlike juhtimisostuste vastuvõtmist ja nende tagajärgede eest vastutasmist,
  • Oma tegevuse mõju analüüsimist ja riskijuhtimist
  • Hoolimist on töökeskkonnast, ümbritsevast kogukondades, klientidest, partneritest jt.