Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum otsib
tegevjuhti

Sinu roll

Foorumi tegevtiimi ja võrgustiku juhtimine, sh VEFI fookusteemade tõstatamine ja eestvedamine, Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi ja muude võrgustiku sündmuste korraldamine, mitmesuguste projektide algatamine, koordineerimine ja elluviimine ning koostöö VEFi partneritega era-, avalikust ja kolmandast sektorist.

Kes oleme?

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on Eesti suurim ettevõtete võrgustik, mis tegeleb ESG ehk looduskeskkonna, sotsiaalse keskkonna ja valitsemise teemade edendamisega. Kestliku arengu temaatika on tänaseks tõusnud üleilmselt fookusesse ning sellel suunal jõudsalt edasiliikumine on ka Eesti ettevõtjate pikaajalise edu eelduseks.

Keda otsime?

Foorumi juhiks sobib tundliku sotsiaalse närviga inimene, kellel on varasem juhtimiskogemus, suurepärased teadmised jätkusuutlikkuse valdkonnast ning tahe valdkonna süsteemses arendamises kaasa rääkida. Otsime strateegilise mõtlemisega, hands-on lähenemisega ettevõtlikku inimest, kes soovib, et Eesti ettevõtjaid saadaks edu ning erasektori panus oleks üha enam ühiskondlike väljakutsetega kooskõlas. Ootame juhilt iseseisvust, enesejuhtimist, algatusvõimet, lahendustele orienteeritust, proaktiivsust, täpsust, korrektsust ning oskust ennast väga hästi väljendada eesti ja inglise keeles kõnes ja kirjas.

Mida pakume?

Kandideerimiseks saada CV ning motivatsioonikiri oma ettekujutusega VEFi edasisest arengust ja võtmeteemadest aadressil cv@csr.ee

Kandideerimise tähtaeg 21. märts 2022

Koostööpartnerid

© 2006 - 2021 | Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum | Veebilehe valmistas Woofy.org