Ikoon: VEF

VEF

Foorumi oluliseks eesmärgiks on terve ja läbipaistva ettevõtlusmaastiku loomesse panustamine.

Ikoon: liikmed

LIIKMED

Täna on võrgustikus 81 liiget, seal hulgas äriettevõtted, sotsiaalsed ettevõtted ning 3 eraisikut. Toetajaliikmetena ka ettevõtete võrgustikud.

Ikoon: panus

PANUS

 Liikmelisusega panustab ettevõte Foorumisse kui algatusse. Panus ei ole otseselt seotud ettevõtte arengunäitajatega.

Liikmed

AstraZeneca
VinSomnia
BUEN Nordic Houses
ASTU LIIKMEKS

Koostööpartnerid