Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni määratlus ettevõtte sotsiaalsest vastutusest (Corporate Social Responsibility, CSR) –  ettevõtte vastutus oma mõjude eest ühiskonnas.

Selleks et ettevõtted saaksid ennast pidada sotsiaalselt vastutustundlikuks, tuleks neil siduda oma sotsiaalsed, keskkonnaalased, eetilised, inimõiguste ja tarbijatega seotud mõjukohad ettevõtte kõikide tegevustasanditega. Selleks tuleb enamasti teha järjepidevalt koostööd huvirühmadega, eesmärgiga luua väärtust omanike kõrval ka ühiskonnale laiemalt. See sisaldab võimalike kahjude ennetamist ja minimeerimist.

Euroopa Roheline Kokkulepe loodi eesmärgiga

  • edendada ressursside tõhusat kasutamist ja liikumist ringmajanduse suunas;
  • taastada bioloogiline mitmekesisus ja vähendada saastet.
  • ELi eesmärk on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business & Human Rights. – Overview of Progress

Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud Euroopa tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks

Globaalsed Kestliku arengu eesmärgid

Kestliku arengu tegevuskava 2030 võeti vastu 25. septembril 2015 ÜROs. Samal aastal võeti vastu ka Pariisi kliimakokkulepe ja Addis Abeba tegevuskava

17 Kestliku arengu eesmärki ja 169 nendega seotud alameesmärki on olemuselt globaalsed, üldkohaldatavad ja omavahel seotud. Kõigil riikidel on ühine vastutus Kestliku arengu eesmärkide saavutamise eest. UN 2030 Agenda for Sustainable Development.

Eesmärk 1

Eesmärk 1.
Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul

Äärmusliku vaesuse kaotamine (alla 1,25 $ päevas), vaesuses elajate osakaalu vähendamine;
Sotsiaalkaitsesüsteemide arendamine, juurdepääsu tagamine põhiteenustele, loodusvaradele, uutele tehnoloogiatele, toimetulekuvõime suurendamine;
Arenguriikide abistamine, vaesuse kaotamisele suunatud tegevuspoliitikate ja investeeringute toetamine.