Eesti 2035

Vastutustundlik ettevõtlus aitab panustada Eesti 2035 strateegiliste eesmärkide elluviimisesse.

Ettevõtetel on märkimisväärne roll Eesti elukeskkonna kujundamisel. 
Koostöös teiste turuosalistega on võimalik oma tegevuste mõjuulatust suurendada.